2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 17 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir.  Kongremize Türkiye'den başvurular%49 Türkiye kotasını geçmeyecek şeklide kabul edilecektir.

Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

KONGREMİZ 2020 AKADEM​İK TEŞVİK VE DOÇENTLİK ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR

 

ÖZET ve TAM METİN YAYINI

Tüm bildirilerin özetleri ve tam metinleri ISBN'li kongre  kitabında yayınlanacaktır

 

Teşvikten yararlanmak isteyen katılımcılarımızın yalnızca özetleri ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Tam metinleri için teşvike uygun 2 alternatif yayın sunmaktayız:

1. Uluslararası Dergilerde MAKALE yayını için TIKLAYINIZ

2. Uluslararası Kitap Bölümü yayını için TIKLAYINIZ

by ATLAS JOURNAL

Vulytsya Instytut·sʹka, 4, Kyiv, Ukrayna, 01001  Email: centercongress@gmail.com

© 2019 by İKSAD